นโยบายการคืนเงินและยกเลิกการจอง

หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้จองสิทธิ์มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและไม่สามารถแสดงหลักฐานการจองสิทธิ์ซื้อรถนต์ Suzuki JIMNY หรือ ตรวจสอบพบความผิดพลาดในการลงทะเบียนการจองสิทธิ์ซื้อรถยนต์ Suzuki JIMNY บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะถือว่าผู้จองสิทธิ์ได้สละสิทธิ์ในการจองซื้อรถยนต์ Suzuki JIMNY  และบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยค่าเสียหายและไม่คืนเงินจองสิทธิ์ในทุกกรณี

ในกรณีที่ผู้จองสิทธิ์ไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินจองสิทธิ์ซื้อรถยนต์  Suzuki JIMNY ให้กับลูกค้าจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา30 วันทำการ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัท ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับและไม่มีนโยบายที่จะขายหรือเปิดเผยข้อมูลที่ลูกค้ากรอกไว้ให้กับบุคคลที่สาม